Vaststellingsovereenkomst versus WW: Wat zijn de gevolgen voor jouw toekomst?

Wanneer je werkgever en jij besluiten om uit elkaar te gaan, kan er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Dit is een document waarin de voorwaarden voor het beëindigen van het dienstverband worden vastgelegd. Maar wat zijn de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst voor jouw toekomst, met name met betrekking tot de WW-uitkering? In deze blog gaan we dieper in op de relatie tussen een vaststellingsovereenkomst en de WW.

Vaststellingsovereenkomst en ww

Wanneer je een vaststellingsovereenkomst tekent, stem je ermee in dat je vrijwillig akkoord gaat met het beëindigen van je dienstverband. Dit betekent dat je geen recht hebt op een WW-uitkering, tenzij je kunt aantonen dat je geen andere keuze had dan akkoord te gaan met de overeenkomst. In de meeste gevallen is het echter lastig om dit aan te tonen, waardoor je geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering.

Er zijn echter uitzonderingen waarin je wel recht hebt op een WW-uitkering na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld als je werkgever je heeft gedwongen om akkoord te gaan, of als er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. In dergelijke gevallen kun je een beroep doen op het UWV om alsnog in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Het is belangrijk om hierbij goed advies in te winnen en je situatie te laten beoordelen.

Burn out vaststellingsovereenkomst

Een burn-out kan ervoor zorgen dat je niet langer in staat bent om je werk uit te voeren. In sommige gevallen kan er dan een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld, waarin de beëindiging van het dienstverband wordt geregeld. Het is echter belangrijk om te weten dat het tekenen van een vaststellingsovereenkomst bij een burn-out gevolgen kan hebben voor je recht op een WW-uitkering.

Als je een vaststellingsovereenkomst tekent vanwege een burn-out, wordt dit gezien als vrijwillige beëindiging van je dienstverband. Hierdoor loop je het risico om geen WW-uitkering te ontvangen. Het is echter mogelijk om samen met je werkgever afspraken te maken over een zogenaamd ‘sociaal plan’, waarin rekening wordt gehouden met je situatie en de eventuele gevolgen voor je WW-uitkering.

Gevolgen voor jouw toekomst

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst na burn-out kan dus gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering. Het is daarom belangrijk om goed advies in te winnen en je situatie te laten beoordelen voordat je akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van je rechten en mogelijkheden, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen voor jouw toekomst.