Wie is een accountant ?

Een accountant is iemand die zich in zijn beroep bezighoudt met de jaarrekeningcontrole. Accountants zijn hiernaast het aanspreekpunt voor financieel en operationeel advies binnen een bedrijf, dat wil zeggen dat het hun taak is de financiële administratie voor grote ondernemingen te controleren en hierover verslagen te schrijven. De jaarrekeningen van een bedrijf worden altijd onafhankelijk gecontroleerd. Nadat er een oordeel is vastgelegd in een controleverklaring, kan de accountant alles wat er vastgesteld is tijdens de controle rapporteren aan de leiding van het bedrijf. Dit gebeurt in de vorm van een accountantsverklaring. Na zo een controle heeft de accountant meer inzage als er sprake is van fraude binnen het bedrijf of waar er nog meer winst te behalen valt. Ook voor zakelijk lenen ben je bij een accountant aan het juiste adres.

Andere taken van een accountant

Naast jaarrekeningen controleert een accountant ook andere financiële verslagen waarin verantwoording over iets wordt afgelegd. Voorbeelden hiervan zijn milieu verslagen of subsidieverklaringen. Een accountant zal bij zijn controle uitvoering vaak ook gebruik maken van de expertise van IT-auditoren, advocaten of belastingadviseurs. Bij grote accountantsbedrijven wordt deze dienstverlening intern uitgevoerd. Doordat het werk van een accountant soms iets wat ingewikkelder is en zeker als het gaat om grotere bedrijven, kun je het werk als team beter aanpakken. Accountants blijven echter de eindverantwoordelijke en dienen de toereikendheid van het werk van de door hen ingehuurde specialisten te beoordelen.

Waarom een samenwerking met een accountant?

Een accountant heeft veel meer kennis dan alleen over de dagelijkse administratie van een bedrijf. Een accountant controleert niet alleen jaarrekeningen of het opstellen hiervan, maar kan ook behoorlijk goed advies geven over bedrijfseconomische zaken of belastingwetgeving. Dit betekent dat een accountant op het gebied van kostenbesparing ook advies kan geven. Hiernaast zijn accountants verplicht om elk jaar een aantal uren te besteden aan permanente educatie, zodat ze op de hoogte zijn van alles. Hiernaast is een bedrijf verplicht een accountantsverklaring te hebben als zij een omzet hebben van meer dan acht miljoen euro per jaar. Een balanstotaal van meer dan vier miljoen euro of wanneer een bedrijf minimaal vijftig medewerkers in dienst heeft.