Wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Je kan de werkplekken voor je medewerkers zo veilig mogelijk houden, maar toch is er altijd een kans aanwezig dat er een bedrijfsongeval ontstaat. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor je bedrijf én je werknemers, en kost veel geld. Maar wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Jij als werkgever moet ervoor zorgen dat je werknemers op een veilige plek hun beroep kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan een niet te gladde vloer en weggewerkte kabels, zodat je personeel er niet over struikelt. Als er een bedrijfsongeval ontstaat doordat de werkplek nalatig is geweest met deze zorgplicht, dan ben je als werkgever aansprakelijk. Je bent als werkgever aansprakelijk als de werkplek niet veilig is, waar je werknemers in ongezonde omstandigheden moeten werken, geen goede instructies krijgen en er geen of te weinig toezicht gehouden wordt.

Ongelukken in de kantine, tijdens bedrijfsuitjes en wanneer je werknemers onderweg zijn naar een klant tijdens werktijd worden vaak ook gezien als een bedrijfsongeval en kan je als werkgever aansprakelijk voor gesteld worden. Daarnaast gelden de regels over veiligheid voor iedere aanwezige in jouw bedrijfspand, van vaste medewerkers tot stagiairs en uitzendkrachten tot en met klanten en derden.

Wanneer is de werknemer aansprakelijk?

Als werkgever heb je een zorgplicht naar je werknemers toe, maar als werknemers dien je ook naar de opgestelde regels vanuit de zorgplicht te luisteren. Als je als werknemer een bedrijfsongeval krijgt omdat je je niet aan de veiligheidsvoorschriften gehouden hebt, dan ben je zelf aansprakelijk voor de gevolgen. De regels zijn er niet voor niets. Als je als werknemer je bedrijfsongeval provoceert, dan ben jij ook aansprakelijk, zolang de werkgever zijn veiligheidsplichten is nagekomen.

Ongevallen die ontstaan door het reizen van en naar werk, behoren niet onder bedrijfsongevallen. Echter, je werkgever kan niets aan de situatie van reizen doen. Ook voor het privégebruik van de bedrijfsauto geldt de zorgplicht van de werkgever niet.

Als het niet helemaal duidelijk is wie er aansprakelijk is, dan kan de rechter uitsluitsel geven. Er moet dan zo veel mogelijk bewijs verzameld worden, zodat de rechter een duidelijke en kloppende beslissing kan maken.