Wat kunnen developers voor jou betekenen?

Het hoeft zeker niet te verbazen dat de functie van ontwikkelaars of developers door de jaren heen steevast heel wat belangrijker is geworden. In het verleden was het dan ook zo dat er eerder zelden een beroep op werd gedaan door bijvoorbeeld kleine(re) ondernemingen. Tegenwoordig is dat natuurlijk helemaal anders. Van zodra je één of meerdere zaken wenst te automatiseren heb je daarvoor behoefte aan de kennis en dus bijgevolg ook aan de diensten van een ontwikkelaar. Ben jij ook van plan om bijvoorbeeld een website, webshop of applicatie te laten ontwikkelen en ben je daarvoor nog op zoek naar een ontwikkelaar? Dan dien je vooral verder te blijven lezen.

Welke developers bestaan er allemaal? 

Wanneer je een applicatie of bijvoorbeeld een website van naderbij gaat bekijken zal je tot de conclusie komen dat deze uit twee onderdelen bestaat. We maken daarbij grofweg een onderscheid tussen de back en de zogenaamde front end. Dit zorgt er in de praktijk eveneens voor dat we een onderscheid maken tussen respectievelijk de front end en de back end developers. Eventueel is het ook mogelijk om een beroep te doen op de diensten van een allround ontwikkelaar. Deze zou er in de praktijk in principe voor moeten kunnen zorgen dat een project van A tot Z wordt afgerond.

Waar heeft een developer zich in gespecialiseerd?

Voor het merendeel van de developers geldt in de praktijk dat ze ervoor hebben gekozen om zich ergens specifiek in te gaan verdiepen. Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat er bijvoorbeeld ontwikkelaars zijn die zich specifiek bezighouden met op PHP gebaseerde applicaties. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat een ontwikkelaar er de voorkeur aan kan hebben gegeven om zich te richten op .NET. Niet zelden is het in ieder geval zo dat er in de praktijk slechts sprake is van een eerder beperkte(re) kennis over andere programmeertalen dan deze. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Voor een systeem geldt toch dat ze doorgaans slechts gebruik maakt van één enkele programmeertaal. Wanneer je specifiek op basis daarvan gaat zoeken naar een ontwikkelaar zit je in de praktijk eigenlijk altijd goed. Hoe dan ook zal je zeker even de skills van de developer die je onder de arm gaat nemen moeten vergelijken, maar zoveel spreekt eigenlijk voor zich. 

SHORE teams | Nearshore & Offshore development teams

Hoe interessant zijn de allround developers?

Zoals eerder op deze pagina reeds vermeld is het in de praktijk eigenlijk zo dat je een onderscheid dient te maken tussen enerzijds de front end en anderzijds de backend developers. Voor beiden geldt dat ze er bovendien goed aan doen om grondig samen te werken. Alleen op die manier is het namelijk mogelijk om ervoor te zorgen dat er een compleet en vooral ook optimaal functionerend geheel ontstaat. Je zou er echter in de praktijk eveneens voor kunnen kiezen om een beroep te doen op de diensten van een zogenaamde allround developer. Voor deze laatste geldt dat hij of zij een beetje van alles kaas heeft gegeten. Dat brengt verschillende voordelen met zich mee. Niet alleen hoef je op deze manier slechts één ontwikkelaar in dienst te nemen, bovendien hoeft de één ook niet achter de ander te wachten. Een optimale efficiëntie is daardoor gegarandeerd!