Fossiele energie

Energie kan onderverdeeld worden in conventionele en ‘nieuwe’ energie, beter bekend als fossiele energie en duurzame energie. We bespreken hier de fossiele energie, ook wel grijze energie genoemd. Elders op deze site komt duurzame energie aan bod.

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Grijze energie wordt opgewekt door middel van fossiele brandstoffen. Een fossiele brandstof is een brandstof die van organische resten afkomstig is. Dit zijn vergane resten van flora en fauna die door miljoenen jaren vergaan zijn. Dode planten en dieren worden omgezet in veen wat door de jaren heen wordt samengedrukt tot steenkool. Een fossiele brandstof is een verbinding van waterstof en koolstof, samen koolwaterstof genoemd. Vandaag de dag wordt nog altijd meer dan 90% van de energie uit van fossiele brandstoffen gehaald.

Er zijn 3 hoofdsoorten van grijze energie, te weten aardolie, aardgas en steenkool.

 • Aardolie
  Een andere benaming voor aardolie is ruwe olie of petroleum. Vanaf midden vorige eeuw is het gebruik van aardolie echt in opkomst geraakt en zorgde voor economische voorspoed, vooral in de olie-exporterende landen. Maar inmiddels is bij iedereen ook bekend dat aardolie als vorm van energie slecht is voor het milieu en het klimaat. Ook het feit dat aardolie als bron ooit uitgeput zal zijn en er nu al naar vervangende soorten energie wordt gezocht. Aardolie ontstaat uit resten van planten en dieren in zee en wordt met boortorens naar boven gehaald. De wereld is voor aardolie afhankelijk van olie-exporterende landen uit het Midden-Oosten, waar 60% van de olievoorraden ligt.
 • Aardgas
  Aardgas is ook een van de fossiele brandstoffen en wordt vaak samen met aardolie gevonden. In Europa wordt aardgas vooral in en rond de Noordzee gewonnen. Nederland heeft in Slochteren een van de grootste aardgasvoorraden ter wereld.
  Aardgas wordt vooral gebruikt om panden te verwarmen en om op te koken. In grootverbruik wordt aardgas aangewend bij elektriciteitscentrales. Van de drie fossiele brandstoffen is aardgas het ‘schoonst’. Bij verbranding komt 30% minder CO2 vrij dan bij aardolie en 45% minder dan bij steenkool.
 • Steenkool
  Steenkool levert 25% van de energie aan elektriciteit in Nederland. Vroeger werd vooral vanuit de Zuid-Limburgse steenkoolmijnen naar energiecentrales getransporteerd. De steenkool werd daar gemalen tot een poeder om het brandbaarder te maken en op die manier water te verhitten. De stoom die daar vanaf kwam werd omgezet in energie. De laatste kolenmijn ging in Nederland begin jaren 70 van de vorige eeuw dicht en tegenwoordig importeren we steenkool vooral uit Zuid-Afrika en Latijns Amerika.

Bron: Energie-vergelijken.nu